Na titulní stránku...
ZpětSOCHAŘ MILOSLAV (MILOŠ) CHLUPÁČ
Akademický sochař Miloslav Chlupáč se narodil 10. 7. 1920 v Benešově u Prahy. Začal studovat medicínu, ale po uzavření vysokých škol se učil v kamenickém závodě v Kralupech n. Vlt., potom v kamenosochařské dílně O. Velínského v Praze. Po válce vysudoval VŠUP u Josefa Wagnera. Vedle sochařství se věnoval také teorii a malbě. Je členem výtvarné skupiny Máj (Libor Fára, Jan Svoboda, A. Bělocvětov, J. Švankmajer, Th. Pištěk, Z. Palcr, R. Piesen, J. Balcar a řada dalších). Ve své tvorbě vychází z figurálního tvaru ve zdůrazněných objemech a kubistických prostorových plánů. Na mezinárodních sympoziích realizoval monumentální díla, např. třímetrový sloup z bílého mramoru v Europarku u Klagenfurtu, třímetrovou stélu z jurského vápence před budovovou Sécurité sociale v Genoblu nebo "Tři Grácie", čtrnáctimetrové betonové sloupy s plastickými fazetami a barevným povrchem v Mexico City. ... Kromě toho vytvořil další monumentální sochy v zahraničí i u nás, do architektonických i volných prostor. Po roce 1968 nucená odmlka. Teprve 1981 se mohl zúčastnit symposia Forma viva ve slovinské Protoroži, kde vytesal třímetrovou sochu "Matka země se svým dítětem". V roce 1986 se účastnil na pozvání salzburské letní akademie organizace a výuky sochařské práce v kameni v lomu na Untersbergu. V Salzburku před domem umělců je umístěna jeho mramorová skulptura "Stůl". Od 90. let vystavuje v Praze i zahraničí. Jako zastánce taille direcete si dokonce i hrubou kamenickou přípravu provádí sám. S mimořádným citem volí druh kamene pro určité dílo, monumentální koncept promítá do kreseb velkého formátu. Nikdy nepopřel figurální kánon, třebaže ho dovádí v maximálním odproštění až k nezobrazivé elementární sochařské formě.